Info - Regulátory tahu

Regulace tahu komína je v dnešní době jedním z nejefektivnějších způsobů úspory, prodloužení životnosti komínů, zkvalitnění procesů spalování a odstranění sekundárních nepříjemných doprovodných jevů (zápach, tvorba sazí, dýmení, dehtování, . . .). Vysoký tah je vždy nutné regulovat, protože jinak dochází k vysoce nehospodárnému provozu topidla, zbytečnému přehřívání a předčasnému opotřebení.

Tady, pokud nestačí ovládací prvky na kamnech či krbu pro přísun studeného vzduchu pod rošt a odvod spalin do komínu, se musí provést úpravy na tělese komína. 

Nejčastějším řešením je regulátor tahu, kdy se do kouřové cesty osadí membránová klapka, která funguje tak, že pokud podtlak překročí stanovenou mezní hodnotu, tak se pootevře a přisaje okolní vzduch. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu znovu uzavře. Tím se udržuje optimální funkce kamen, kotle, či krbu. Nejúčinější je regulátor tahu umístěný blízko spotřebiče. 

Ukazka_montaze_FU35.jpgUkazka_montaze_VL08E.jpgUkazka_montaze_FU38-2.jpg

Regulátor tahu může být umístěný buď na kouřovodu mezi kotlem a komínem (regulátor tahu s upínací páskou), nebo v komínovém tělese - nejlépe pod zaústěním kouřovodu do komína, tedy v neúčinné výšce komína. Může být umístěný i v revizním otvoru namísto dvířek, vhodné jsou zde regulátory tohoto typu.


Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás ZDE.

pechlat-ml.jpgMichal Pechlát
- obchodní ředitel